Parteneri

Parteneri

Denumirea beneficiarului: Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare Delta Dunării, Tulcea (INCDDD Tulcea).

logoddni

Institutul National de Cercetare Dezvoltare Delta Dunării (INCDDD Tulcea) are expertiză în cercetarea fundamentală şi aplicativă ca suport ştiinţific pentru planurile de management ale  siturilor Natura 2000, preponderent pentru cele care aparţin Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (RBDD). Acestea sunt ROSPA0031 Delta Dunării şi complexul Razim-Sinoe, ROSPA0076 Marea Neagră, ROSCI0065 Delta Dunării şi ROSCI0066 Delta Dunării – zona marină. Astfel, toate studiile şi cercetările sunt realizate conform OUG 57/2007 care aplică cerinţele celor două Directive Europene, Directiva Habitate şi Directiva păsări. Aceste directive prevăd regimul special de conservare a biodiversităţii ariilor naturale protejate, habitatelor naturale, speciilor sălbatice de floră şi faună şi speciilor sălbatice de păsări, de interes conservativ. De asemenea, INCDDD întocmeşte proiecte tehnice ca suport pentru lucrările de restaurare ecologică a ecosistemelor de zone umede naturale protejate, în scopul îmbunătăţirii stării de conservare a acestora.

INCDDD îşi are originea în Staţia Hidro-Biologică din Tulcea, România, înfiinţată în 1932, componentă a Direcţiei Române de Pescuit. A devenit un institut de cercetare în 1970.

În 1991, INCDDD este organizat în două departamente: Cercetare şi Proiectare. De atunci, programele de cercetare au fost stabilite de comun acord cu Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, prin iniţiativele generate de INCDDD.

De asemenea, în 1991, Rezervaţia Biosferei Delta Dunării (RBDD) a primit statutul de Patrimoniu mondial, inclusă în zonele umede protejate prin convenţii internaţionale, precum programul UNESCO – Convenţia pentru Protecţia Patrimoniului Mondial Natural şi Cultural şi UNESCO – Omul şi Biosfera.

Astfel, DDNI a primit responsabilitatea de a furniza baza științifică pentru formularea de politici guvernamentale şi activităţi legate de restaurarea ecosistemelor de zone umede, pentru a asigura conservarea şi protecţia biodiversităţii ecosistemelor naturale ale RBDD.

Principalele obiective ale INCDDD, ca parte a strategiei pentru protecţia mediului şi utilizarea durabilă a resurselor naturale, sunt: restaurarea ecosistemelor zonelor umede în delte şi lunci; monitorizarea parametrilor fizici, chimici şi biologici în ecosisteme cursurilor de apă din Delta Dunării; implementarea unei reţele de monitorizare a poluanţilor mediului; evaluarea gradului de poluare apei în Delta Dunării şi efectul acesteia asupra ecosistemelor acvatice; identificarea și evaluarea factorilor de mediu care definesc evolutia ecosistemelor zonelor umede; conservarea diversităţii biologice; măsuri de reabilitare pentru speciile sălbatice de floră şi faună, rare, pe cale de dispariţie sau în declin; utilizarea durabilă a resurselor naturale (peşte, stuf, pajisti, vânătoare şi turism); îmbunătăţirea regimului hidrologic în scopul dezvoltării  durabile a resurselor naturale; dezvoltarea aşezărilor umane şi armonizarea intereselor economice, sociale și ecologice; dezvoltarea sistemului informaţional – aplicaţiile GIS; modelul hidrologic – suport pentru deciziile privind îmbunătăţirea condiţiilor ecologice ale ecosistemelor acvatice din RBDD.


Denumirea partenerului 1: Institutul Norvegian pentru Cercetarea Naturii (NINA), Norvegia

ninaInstitutul Norvegian pentru Cercetarea Naturii, NINA, este o fundaţie independentă pentru cercetarea mediului subliniind interacţiunea dintre biodiversitate, resursele naturale şi societatea umană.

NINA a fost înfiinţată în 1988. Sediile centrale sunt localizate în Trondheim, cu filiale în Tromsø, Lillehammer şi Oslo şi staţiunea de cercetare Ims în Rogaland.

NINA îşi propune să fie recunoscută la nivel naţional şi internaţional pentru expertiza sa în domeniul cercetării ecologice aplicate. Obiectivele prioritare pentru perioada 2012-2015 sunt:

 • Realizarea de studii de înaltă calitate ştiinţifică şi integritate.
 • Furnizarea de informaţii suport în modelarea politicilor de mediu, managementul şi crearea de valori.
 • Să ia parte activă în Comunitate.
 • Să fie o întreprindere atractivă şi eficientă, bazată pe cunoaştere.

Activităţile NINA includ cercetarea şi monitorizarea mediului, consiliere şi evaluare.

Scopul NINA este de a elabora soluţii eficiente pentru dezvoltare durabilă de viitor bazată pe cunoştinţe solide despre specii şi populaţii, ecologie, utilizarea resurselor naturale şi direcţionarea vieţii către natură.

Managementul biodiversităţii, resurselor de peşte şi vânătoare, speciilor prădătoare şi conflictul legat de aceste specii, energia regenerabilă, restaurarea ecologică şi impactul schimbărilor climatic, sunt activităţi prioritare ale NINA.

De asemenea, NINA derulează câteva programe naţionale de monitorizare a somonului sălbatic, păsări acvatice și animale terestre mari.

Dialogul activ şi diseminarea sunt de mare importanţă în munca desfăşurată de NINA.

Pentru perioada 2011 – 2017, NINA implementează cinci priorităţi strategice:

Produsele naturale din păduri – biodiversitatea, limitarea impactului climatic şi resursele.

 • Interacţiunea dintre acvacultură şi somonul sălbatic.
 • Impactul schimbărilor climatice.
 • Schimbările ecosistemelor costiere.
 • Managementul peisagistic şi serviciile ecosistemelor.

NINA colaborează în proiecte comune cu instituţii de cercetare din peste 30 de ţări din Europa, Africa, Asia şi America.

Principalele noastre sectoare de piaţă sunt agenţiile de management public, acvacultura și industria energetică, Consiliul de Cercetare al Norvegiei, Orizont 2020 şi alte programe internaţionale de cercetare.

Sloganul NINA este “Cooperare şi expertiză pentru un viitor durabil”.


Denumirea partenerului 2: Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD Tulcea)

ddbraAdministraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD) Tulcea este instituţia publică subordonată Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, care  a fost înfiinţată în anul 1990 pentru administrarea patrimoniului natural din domeniul public de interes naţional al Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, precum şi pentru refacerea şi protecţia unităţilor fizico-geografice de pe teritoriul RBDD.

Obiectivele principale urmărite de ARBDD în gestionarea ecologică a teritoriului rezervaţiei sunt:

 1. conservarea şi protecţia patrimoniului natural existent;
 2. promovarea utilizării durabile a resurselor generate de ecosistemele naturale ale rezervaţiei;
 3. reconstrucţia ecologică a zonelor degradate de impactul activităţilor umane.

Rezervaţia Biosferei “Delta Dunării” se întinde pe o suprafaţă de 580.000 ha şi cuprinde câteva unităţi fizico-geografice deosebite, atât din punct de vedere morfologic, cât şi genetic: Delta Dunării, Complexul lagunar Razim – Sinoie, Dunărea maritimă până la Cotul Pisicii, sectorul Isaccea – Tulcea cu zona inundabilă, sărăturile Murighiol – Plopu şi litoralul Mării Negre de la braţul Chilia până la Capul Midia, inclusiv marea teritorială până la izobata de 20 m.

 • An de constituire: 1990
 • Una dintre cele mai întinse zone umede din lume, în special ca habitat al păsărilor de apă
 • Cea mai întinsă zonă de stufărişuri compacte din lume
 • Un adevărat muzeu al biodiversităţii cuprinzând 30 tipuri de ecosisteme;
 • Circa 7 500 specii de floră şi faună.
 • Cea mai mare parte a populaţiei europene de pelican comun Pelecanus onocrotalus şi pelican creţ, Pelecanus crispus.
 • 60% din populaţia mondială de cormoran mic Phalacrocorax pygmeus.
 • 50% din populaţia mondială de gâscă cu gât roşu Branta ruficollis.

Zonare funcţională:

 • Zone strict protejate (20 zone – suprafaţă totală de 50.904 ha).
 • Zone tampon (13 zone- suprafaţă totală de 222.996 ha).
 • Zone de dezvoltare durabilă (suprafaţă totală de 306.100 ha).
 • Zone de reconstrucţie ecologică.

Contact:

Dr. ing. Eugenia CIOACĂ – MANAGER PROIECT
Tel.: +40 753 082 1718
Email: eugenia.cioaca@ddni.ro /eugeniacioaca@gmail.com

Comentariile sunt închise.