Galerie foto

Conferința Internatională ”Restoration of wetland fragmented ecosystems”, 08-10 Octombrie, 2015, Tulcea, România

Expediție pentru măsurători de teren în zona proiectului, unitatea hidrografică Șontea-Fortuna – canalele secundare Trofilca (2950 m) și Periteașca (3140 m), anterior executării lucrărilor de restaurare ecologică. Septembrie, 2015 – nivelul scăzut al apei Dunării (sub +1.50 m rMNS la stația hidrometrică Tulcea-port). Măsurători morfohidrografice și studiul vegetației.Grad ridicat de colmatare aluvionară a acestor canale. Patul albiei canalelor este invadat de vegetație. Aceste două canale sunt deconectate de la canalele principale, astfel că, rețeaua interioară de canale și lacuri, pe care aceste canale le alimentează, de asemenea, devin deconectate de la sursa de alimentare cu apă.

Comentariile sunt închise.