Activitati

Pachetele de lucru (WP) şi principalele activităţi

WP1: Îmbunătăţirea stării ecosistemelor zonelor umede fragmentate            Încheiat
WP1: Îmbunătăţirea stării ecosistemelor zonelor umede fragmentate constituie acţiunea principală propusă în proiect şi constă în lucrări hidrotehnice de restaurare ecologică a habitatelor acvatice, prin decolmatarea a 13,56 km canale secundare, ce se execută în două zone din aria naturală Şontea-Fortuna, din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării. Executarea acestor lucrări conduce la îmbunătăţirea stării de conservare a habitatelor prin refacerea conectivităţii acestora la reţeaua de canale principale /de alimentare şi, implicit, sunt reconstruite rutele de migraţie a speciilor acvatice, în special, în condiţii de nivele scăzute ale nivelului apei Dunării.

1.1. Achiziţia publică a lucrărilor de restaurare ecosisteme acvatice şi serviciilor aferente acestora.
1.2. Lucrări de restaurare a ecosistemelor acvatice naturale din zona Şontea-Fortuna– componentă a siturilor Natura 2000 ROSPA0031 şi ROSCI0065 din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării.

WP2: Informare şi publicitate privind proiectul şi rolul Granturilor SEE          Încheiat

WP2. Informarea şi publicitatea privind proiectul şi rolul Granturilor SEE 2009-2014 în implementarea obiectivelor proiectului se realizează prin: 2 conferinţe de presă, pentru lansarea, respectiv, încheierea proiectului, însoțite de 2 anunţuri de presă și 2 Comunicări de presă; un panou publicitar (temporar) și o placă comemorativă, cu datele de informare privind proiectului, inclusiv logo-ul mecanismului de finanțare EEA Grants și al proiectului, ambele instalate la intrarea în sediul INCDDD, într-un loc cu vizibilitate mare și pagine web a proiectului (http://restaurare-dd.ddni.ro; http://restoration-dd.ddni.ro

2.1. Informare şi publicitate privind obiectivele şi rezultatele proiectului.
2.2. Realizarea paginii web a proiectului.
2.3. Materiale promoţionale, distribuite publicului larg şi grupurilor de interes ale proiectului.

WP3: Conştientizarea publicului larg privind serviciile ecosistemelor zonelor umede       Încheiat

3.1. Conştientizarea publicului larg privind serviciile ecosistemelor zonelor umede şi importanţa conservării condiţiilor favorabile ale acestora se realizează prin: 2 cursuri – campanie educaţională, ținute grupurilor ţintă ale proiectului, o conferinţă internaţională și publicarea unui articol într-un jurnal cotat ISI.

3.2. Diseminarea rezultatelor proiectului.
3.2. Campanie educaţională privind biodiversitatea zonelor umede protejate şi importanţa conservării condiţiilor favorabile ale acestora.

WP4: Dezvoltarea unui parteneriat ştiinţific internaţional                                        Încheiat
WP4: Dezvoltarea unui parteneriat ştiinţific internaţional realizează pentru schimbul de cunoştinţe ştiinţifice şi experienţe practice legate de refacerea zonelor umede protejate, precum şi de consultanţă pentru politicile privind serviciile ecosistemelor zonelor umede, în sectoarele economice specifice acestora.

4.1. Dezvoltarea unui parteneriat ştiinţific Româno-Norvegian privind restaurarea ecosistemelor zonelor umede protejate.
4.2. Raport de sinteză – consultanță pentru politici privind contribuția ecosistemelor zonelor umede la sectoarele economice corespunzătoare.                                                               4.3. Raport ştiinţific privind evaluarea succesului lucrărilor de restaurare ecosisteme din cele două zone umede ale complexului  acvatic Şontea-Fortuna.

WP5. Managementul proiectului                                                                                             Încheiat
WP5. Managementul proiectului:                                                                                                                                    Pregătirea și depunerea, la Operatorul de Program – Ministerul Mediului, a urm[toarelor rapoarte: Rapoarte lunare de monitorizare a progresului proiectului; Rapoarte de progres tehnic și financiar (pentru fiecare 4 luni din perioada de implementare a proiectului); Raportul final de progres tehnic și financiar; Dosarele de achiziții publice.

Comentariile sunt închise.