Despre proiect

Despre “Restaurarea ecosistemelor acvatice din zona Şontea-Fortuna – componentă a siturilor Natura 2000 ROSPA0031 şi ROSCI0065 din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării”

siglaproiect

La data de 28 iulie 2010, a fost semnat Acordul între Uniunea Europeană, Islanda, Principatul Liechtenstein şi Regatul Norvegiei pentru Granturile SEE 2009 – 2014.
Prin aplicarea acestui acord, România beneficiază de asistenţă financiară acordată de ţările din cadrul Spațiului Economic European pentru promovarea creşterii economice şi asigurarea unei dezvoltări sustenabile prin intermediul Granturilor SEE (EEA Grants).
În urma negocierilor dintre România şi Statele Donatoare, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a fost desemnat ca Operator de Program pentru Programul Ro02 – BIODIVERSITATE şi SERVICII ALE ECOSISTEMELOR.
Proiectul “Restaurarea ecosistemelor acvatice din zona Şontea-Fortuna – componentă a siturilor Natura 2000 ROSPA0031 şi ROSCI0065 din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării” [RESTAURARE-DD] este un proiect finanțat din Granturile SEE 2009-2014, Programul Ro02 – Biodiversitate şi Servicii ale Ecosistemelor, Apelul pentru propuneri de proiecte nr. 3: “SCHEME DE RESTAURĂRI VASTE ALE ECOSISTEMELOR”
Proiectul se realizează într-un parteneriat al Institutului Naţional de Cercetare Dezvoltare “Delta Dunării” Tulcea (INCDDD), în calitate de Promotor de Proiect, cu Institutul Norvegian pentru Cercetarea Naturii (NINA), Norvegia, în calitate de Partener 1 şi Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, Tulcea (ARBDD), în calitate de Partener 2 în proiect.
Obiectivul principal al proiectului: Restaurarea ecologică a ecosistemelor zonelor umede fragmentate din cadrul siturilor Natura 2000 din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării pentru stoparea declinului biodiversităţii din aceste ecosisteme.

Principalele beneficii ale proiectului sunt:
o Îmbunătăţirea stării ecosistemelor zonelor umede fragmentate din complexul acvatic Șontea- Fortuna din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării.
o Conştientizarea publicului larg privind serviciile ecosistemelor zonelor umede şi importanţa conservării condiţiilor favorabile ale acestora.
o Dezvoltarea unui parteneriat ştiinţific international privind restaurarea ecologică a ecosistemelor zonelor umede protejate.

Durata proiectului
Proiectul are o perioadă de implementare de 23 luni, şi anume: 19 Mai 2015 – 30 Aprilie 2017.
Valoarea totală eligibilă a proiectului: 1.556.177 EURO.

Comentariile sunt închise.